Chết vì không chịu vâng lời

Chết vì không chịu vâng lời

Đời xưa, có một bầy rùa rất đông, ở dưới một gốc cây đại thọ. Trong bầy có một con rùa chúa (tiền nhân của Đức …

Họa tùng khẩu xuất

Họa tùng khẩu xuất

Thuở xưa còn trắng và con rùa làm bạn với nhau, chúng chung sống trong một cái hồ. Năm ấy trời đại hạn, suốt một năm trời …