Thời Thơ Ấu – Maxim Gorky

Thời Thơ Ấu – Maxim Gorky

Truyện Cổ Tích – Macxim Gorki (1868 -1936) là nhà văn lớn của nước Nga, mở đầu trào lưu văn học hiện thực xã hội chủ …