Cổ tích về Si-pây Ta-rô

Cổ tích về Si-pây Ta-rô

Ngày xưa một ông thầy cúng thường đến các làng để cúng lễ cho dân. Một lần, đến một làng ven núi, ông thấy các nhà đang …