Video: Truyện nàng Phatima

Truyện cổ tích nàng Phatima

Ngày xưa, có một cô gái xinh đẹp tên là Pha-ti-ma. Cô chẳng những xinh đẹp mà còn rất thông minh. Mọi người trong vùng ai ai cũng đều yêu mến Pha-ti-ma.

Nguồn: Sưu tầm

Chia sẻ Truyện này