Dream – Giấc mơ

Dream

One morning, after she woke up, a woman told her husband, “I just dreamed that you gave me a diamond necklace for Valentine’s Day. What do you think it means?”

“Maybe you’ll find out tonight…,” he said.

That evening, the man came home with a small package and gave it to his wife. Delighted, she opened it – to find a book entitled: ”The Meaning of Dreams.”


Giấc mơ

Một buổi sáng sau khi thức dậy, một phụ nữ nói với chồng:
Em vừa mơ thấy anh tặng em một chiếc vòng cổ kim cương cho ngày Lễ Tình Nhân
Anh nghĩ điều đó có nghĩa gì không?

Có lẽ em sẽ biết vào tối nay…, người chồng nói.

Tối hôm đó người chồng trở về với một gói nhỏ và đưa cho vợ.”;

Mừng rỡ, cô mở ra”; và tìm thấy một cuốn sách có tựa đề: Ý nghĩa của những giấc mơ.

Chia sẻ Truyện này