Lễ phép

Lệ Phương:

– Thưa chú, chú có thể mở giúp cháu cánh cửa sổ này không?

Người khách:

– Đương nhiên được thôi, cháu lễ phép quá. Xem nè… thiệt ra cửa này không khó mở, ngày mai cháu có thể tự mở lấy.

Lệ Phương:

– Vâng, thưa chú, ngày mai nước sơn trên cửa này đã khô, cháu đâu dám làm phiền người khác.

Đâu biết đẻ trứng

Mẹ:

– Con không nghe lời mẹ, mẹ đem con nhốt trong cái chuồng gà bây giờ.

Con:

– Mẹ nhốt con trong chuồng gà đâu có lợi gì đâu? Con đâu biết đẻ trứng!

Chia sẻ Truyện này