Truyện cười nước ngoài #34

rat-jerry-mouse-cartoon-photos-and-44077.jpg

100. Tôi không mê tín

Giám đốc hỏi một người:

– Anh cần tìm việc gì?

– Tôi muốn làm công việc gì đó đại loại như cấp điều hành. Làm giám đốc chẳng hạn.

– Nhưng chúng tôi đã có tới 12 giám đốc rồi.

– Không sao, tôi không phải là người mê tín dị đoan sợ con số 13.

101. Hãy nộp phạt đã

Một người đàn ông đến đồn công an trình báo việc mất cắp chiếc xe. Nhân viên trực ban hỏi:

– Có phải chiếc xe bị mất đèn không?

– Đúng ạ.

– Và không còi nữa?

– Vâng, rất đúng.

– Vậy thì ông hãy nộp tiền phạt đã.

– ???

102. Quá ngạc nhiên

Một tờ báo mở cuộc thi truyện ngắn mi-ni đề tài hiện đại. Và sau đây là nội dung của truyện đoạt giải nhất:

“Trong toa lầu, một thanh niên đứng lên nhường chỗ cho một em bé. Quá ngạc nhiên, em bé liền ngã xuống bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, em bé cảm ơn làm anh thanh niên cũng bị ngất luôn”.

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top