Bà chúa tuyết và cô bé mồ côi

Bà chúa tuyết và cô bé mồ côi

Ngày xưa có một bác tiều phu vợ mất sớm, phải lấy một người vợ kế. Mụ có một đứa con gái riêng vừa xấu xí lại vừa …

Bà chúa tuyết

Bà chúa tuyết

I. Tấm gương và những mảnh gương vỡ. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một con quỷ. Một hôm quỷ ta rất sung …