Đậu hũ và rau câu

Đậu hũ và rau câu

Ngày xửa ngày xưa, ở nơi nọ, có miếng đậu hũ và miếng rau câu làm bạn với nhau. Một hôm, Đậu hũ ngã từ trên kệ bếp …