Truyện cười tiếng anh: Cô gái gọi và khách hàng

co-gai-goi-va-khach-hang.jpg

A guy meets a hooker in a bar. She says, “This is your lucky night. I’ve got a special game for you. I’ll do absolutely anything you want for $300 as long as you can say it in three words.” The guy replies, “Hey, why not.” He pulls his wallet out of his pocket and one at a time lays three one hundred dollar bills on the bar, and says slowly. “Paint…my….house.”

Từ mới trong bài: 

– Lay /leɪ/: (ngoại động từ) sắp đặt, để cái gì, đặt cái gì nằm xuống theo phương nằm ngang

Cô gái gọi và khách hàng

Một người đàn ông gặp một cô gái điếm trong quán bar. Cô nói: “Đây là đêm may mắn của anh. Tôi có một trò chơi đặc biệt dành cho anh đây. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn với giá 300 USD miễn là anh nói mệnh lệnh của mình trong ba từ”. Anh chàng đáp lại: “Đồng ý, tại sao lại không nhỉ”. Anh bắt đầu lấy ví ra khỏi túi áo. Mỗi lần đặt một tờ 100 USD lên bàn anh lại nói một từ. Và câu ba từ của anh chàng này là: “Sơn… nhà…. tôi”. 

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top