Fixed Expression – Cụm từ cố định trong luyện thi IELTS

Sẵn sàng du học – Fixed Expression là các cụm từ cố định trong tiếng Anh, chúng rất hay bị học viên nhầm lẫn với Idiom. Các cụm này thường rất có ích cho phần thi Speaking, tuy nhiên lại không thể dễ dàng suy nghĩa của chúng ra tiếng Việt. Hãy cùng TCT ôn luyện để sử dụng thật hiệu quả nào!

Cá Domino (TCT) – Theo jolo english

Chia sẻ Truyện này