Truyện song ngữ: Hercules và người đánh xe

Hercules and the wagoner

A Farmer was driving his wagon along a miry country road after a heavy rain. The horses could hardly drag the load through the deep mud, and at last came to a standstill when one of the wheels sank to the hub in a rut.

The farmer climbed down from his seat and stood beside the wagon looking at it but without making the least effort to get it out of the rut. All he did was to curse his bad luck and call loudly on Hercules to come to his aid. Then, it is said, Hercules really did appear, saying:

“Put your shoulder to the wheel, man, and urge on your horses. Do you think you can move the wagon by simply looking at it and whining about it? Hercules will not help unless you make some effort to help yourself.”

And when the farmer put his shoulder to the wheel and urged on the horses, the wagon moved very readily, and soon the Farmer was riding along in great content and with a good lesson learned.

Self help is the best help.

Heaven helps those who help themselves.


Hercules và người đánh xe

Một người nông dân đang lái chiếc xe kéo qua khỏi con đường lầy lội sau một trận mưa lớn. Những chú ngựa đang khó nhọc kéo chiếc xe ra khỏi vùng bùn lầy và cuối cùng một chiếc bánh xe đã bị kẹt lại.

Người nông dân rời khỏi chỗ ngồi của mình và chỉ đứng cạnh cái xe và nhìn nhưng không hề làm gì đó để giúp đẩy chiếc xe ra khỏi vùng đầm lầy. Tất cả những gì ông làm là chỉ nguyền rủa nỗi xui xẻo của mình và lớn tiếng kêu Hercules đến để xem tình cảnh hiện tại của mình. Không lâu sau đó, Hercules đến và nói:

“Hãy lại phụ đẩy cái xe và thúc những chú ngựa của ông đi! Ông có tin rằng chính ông có thể di chuyển được cái xe ra khỏi vùng bùn lầy thay vì chỉ đứng đó mà than vãn về điều đó hay không? Hercules sẽ chỉ thực sự giúp ông sau khi ông đã cố gắng hết sức để giúp đỡ chính mình mà thôi”

Và khi người nông dân lại đẩy phụ cái xe và thúc giục những chú ngựa, chiếc xe kéo bắt đầu di chuyển dần dần. Và sau đó, người nông dân đã học được một bài học thích đáng cho mình.

Không có sự giúp đỡ nào tốt hơn bằng chính sự nỗ lực của bản thân mình

Trời sẽ chỉ giúp những ai biết tự thân vận động mà thôi.

Chia sẻ Truyện này