6 từ vựng giúp bạn chạm tới band 8.0 IELTS

Sẵn sàng du học – Để vươn tới band điểm cao trong IELTS, thường phải sử dụng một số lượng uncommon words nhất định. TCT sẽ giới thiệu đến bạn 06 uncommon words kèm ví dụ, có tính ứng dụng rất cao trong cả IELTS Speaking và Writing đấy!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top