Cách nói “I Like” chuẩn IELTS Academic

Sẵn sàng du học – Làm sao để bày tỏ thích, yêu gì đó một cách thật “truất” chuẩn IELTS academic nhỉ?

Cá Domino (TCT) – Theo joloenglish

Chia sẻ Truyện này