Chú thỏ và chiếc tai của anh ấy

The hare and his ears

The Lion had been badly hurt by the horns of a Goat, which he was eating.

He was very angry to think that any animal that he chose for a meal, should be so brazen as to wear such dangerous things as horns to scratch him while he ate. 

So he commanded that all animals with horns should leave his domains within twenty-four hours.

The command struck terror among the beasts. All those who were so unfortunate as to have horns, began to pack up and move out.

Even the Hare, who, as you know, has no horns and so had nothing to fear, passed a very restless night, dreaming awful dreams about the fearful Lion.

And when he came out of the warren in the early morning sunshine, and there saw the shadow cast by his long and pointed ears, a terrible fright seized him.

“Goodby, neighbor Cricket,” he called. “I’m off. He will certainly make out that my ears are horns, no matter what I say.”

Do not give your enemies the slightest reason to attack your reputation. Your enemies will seize any excuse to attack you.


Con thỏ và cái tai của nó

Con sư tử bị thương nặng bởi cái sừng của một con dê mà nó đã ăn thịt.

Nó đã rất giận dữ khi nghĩ rằng bất kì con vật nào mà nó chọn cho bữa ăn cũng quá trơ tráo khi trang trị những vũ khí như sừng để gây sốc cho nó khi ăn.

Vì thế, nó đã ra lệnh rằng tất cả các con vật với những cái sừng trên đầu nên tránh xa lãnh địa của nó trong vòng 24 tiếng.

Lời đe doạ đã làm hoảng sợ các loài vật. Tất cả những con vật không may khi có những cái sừng bắt đầu cuốn gói ra đi.Ngay cả chú thỏ mà bạn biết đấy, nó không có sừng và không có gì để sợ hãi nhưng nó cũng trải qua một đêm rất bồn chồn, đầy những giấc mơ sợ hãi về sư tử.

Và khi nó đã ra khỏi vùng đất trong ánh nắng buổi sáng, nó thấy cái bóng của đôi tai dài và nhọn của nó, nó vô cùng sợ hãi.

“Tạm biệt bạn dế hàng xóm”, nó nói. ” Tôi đi đây. Chắc vị chúa sơn lâm sẽ cho rằng đôi tai của tôi là sừng, dẫu có nói gì cũng thế thôi.”

Đừng cho kẻ thù của bạn bất kỳ cơ hội nào để hạ thấp danh dự của bạn, dẫu biết chúng cũng sẽ tìm ra lý do để gây hại cho bạn.


Các từ khóa được sử dụng trong bài:

(to) leave one’s domains
tránh xa lãnh địa của ai đấy

(to) pack up and move out
khăn gói ra đi

(to) attack one’s reputation
xâm hại tới thanh danh của ai đó

Chia sẻ Truyện này