AFTER THE HONEY MOON – SAU TUẦN TRĂNG MẬT

honey.jpg

AFTER THE HONEY MOON

A young couple got married and left on their honeymoon. When they got back, the bride immediately called her mother.

 “Well, how was the honeymoon?” asked the mother.

 “Oh mamma!” she exclaimed. “The honeymoon was wonderful! So romantic!” No sooner had she spoken the words then she burst out crying. “But mamma . . . as soon as we returned, Sam started using the most horrible language. He’s been saying things I’ve never heard before! All these awful 4-letter words! You’ve got to come get me and take me home… “

“Now Sarah . . .” her mother answered. “Calm down! Tell me,what could be so awful? What 4-letter words has he been using?”

 “Please don’t make me tell you, mamma.” wept the daughter. “I’m so embarrassed! They’re just too awful! You’ve got to come get me and take me home… please mamma!”

 “Darling, you must tell me what has you so upset . . . Tell your mother these horrible 4-letter words!”

 Still sobbing, the bride replied, “Oh, mamma . . . words like dust, wash, iron, and cook!”

SAU TUẦN TRĂNG MẬT

Một cặp trai gái trẻ cưới nhau và đi hưởng tuần trăng mật. Khi họ quay lại, ngay lập tức cô dâu gọi điện thoại cho mẹ.

“Nào, tuần trăng mật ra sao? “ người mẹ hỏi.

“Ồ, mẹ ạ!” cô ta la lên. “Tuần trăng mật thì tuyệt!

Rất lãng mạn!” Chẳng mấy chốc sau khi nói ra cô ta òa khóc. “Nhưng mẹ ạ … vừa khi tụi con quay về, Sam bắt đầu dùng ngôn ngữ kinh khiếp nhất. Anh ấy đã nói những thứ con chưa bao giờ nghe trước đây!

Tất cả đều là những từ bốn chữ cái1 đáng sợ! Mẹ phải đến đón con và đưa con về nhà … “

“Nào Sarah …” mẹ cô ta trả lời. “Bình tĩnh nào! Nói  cho mẹ nghe, cái gì mà quá đáng sợ vậy? Những từ bốn chữ cái nào mà anh ta đã sử dụng?”

“Đừng bắt con kể cho mẹ nghe, mẹ ạ.” người con gái khóc. “Con đang thật bối rối! Những chữ đó quá dễ sợ! Mẹ phải đến đón con và đưa con về nhà … nghe mẹ!”

“Con yêu, con phải nói cho mẹ nghe cái gì làm con quá bối rối như vậy … Hãy nói cho mẹ nghe những từ bốn chữ cái kinh khiếp này!”

Vẫn còn thổn thức, cô dâu trả lời, “Ồ, mẹ … những từ như rác, giặt, ủi, và nấu nướng!”

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top