Truyện cười song ngữ Anh – Việt (P2)

My Daughter’s Music Lessons

“My daughter’s music lessons are a fortune to me ?”

“How is that ?”

“They enabled me to buy the neighbors’ houses at half price”.

Giá trị của những bài học nhạc
– Những bài học nhạc của con gái tôi là cả một gia sản của tôi đó.

– Tại sao vậy ?

– Chúng giúp tôi mua được các ngôi nhà của hàng xóm chỉ bằng nửa giá tiền thôi.

Flattering

Critic : “Ah! And what is this? It is superb! What soul! What expression!”

Artist : “Yeah ? That’s where I clear the paint off my brushes”.


 Nịnh bợ

Nhà phê bình : – Ôi! Cái gì thế kia? Một bức tranh tuyệt vời! Quá sâu sắc! Quá tinh tế!

Họa sĩ : – Cái gì? Ðó là chỗ tôi chùi cọ cho sạch sơn đấy.

May I Go In To Swim?

Overheard on the beach at a coast resort.

Small boy to his mother: “Mummy, may I go in to swim?”

“Certainly not, my dear, it’s far too deep”

“But daddy is swimming”

“Yes, dear, but he’s insured”.

Con xuống bơi được không ?

Chuyện nghe được tại bãi tắm của một khu nghỉ mát ven biển.

Chú bé hỏi mẹ : – Mẹ ơi, cho con xuống bơi được không?

– Nhất định là không được, cưng à, nước sâu ghê lắm.

– Nhưng ba đang bơi kia kìa.

– Ba con bơi thì được; ổng có bảo hiểm rồi.

Chia sẻ Truyện này