100 ngày học giao tiếp tiếng Anh: Day 1 – Greeting (chào hỏi)

Sẵn sàng du học – Thử thách 100 ngày học tiếng Anh giao tiếp cơ bản cùng TCT, tại sao không? Đi học, đi làm, muốn tự tin chào hỏi mọi người bằng tiếng Anh cực oách thì học ngay ngày 1 với chủ đề Greeting nhá.

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này