96 tính từ giúp bạn tránh dùng từ “Very” (Phần 1)

Sẵn sàng du học – Thay vì sử dụng mãi từ “very” quen thuộc, giờ đã có những tính từ thay thế hay hơn nhiều rồi. Cùng lưu lại và học nhé các bạn!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này