Cấu trúc In order to và So as to

In order toSo as to là những mệnh đề chỉ mục đích khá thường gặp trong tiếng Anh. Bạn đã biết cách dùng hai cấu trúc này như thế nào chưa? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết cho bạn đọc về cấu trúc In order to So as to nhé!

1. Ý nghĩa của In order to và So as to

Ý nghĩa của In order to và So as to
So as to và In order to dùng để chỉ mục đích của hành động được nhắc đến trong câu

In order toso as to có nghĩa là để, để mà. Chúng được dùng trong câu để giới thiệu về mục đích của hành động được nhắc đến ngay trước đó.

Ví dụ: 

  • I study French  in order to travel to France next year. / (Tôi học tiếng Pháp để đến Pháp vào năm sau.)
  • Jane studies hard so as to pass the exam. / (Jane học hành chăm chỉ để vượt qua bài kiểm tra.)

2. Cách sử dụng In order to và So as to

Video về cách dùng In order to và So as to

Khi In order to So as to xuất hiện trong câu, ta cần xem xét chúng diễn tả mục đích của hành động hướng đến đâu để biết cách sử dụng chính xác

a. Khi mục đích của hành động hướng đến chính chủ thể của hành động đã được nêu ở phía trước

S + V + in order/so as + (not) + to + V ….

Ví dụ:

  • Linh gets up early in order to make breakfast for her family. / (Linh dậy sớm để làm bữa sáng cho gia đình của cô ấy.)
  • They stayed quiet so as not to wake the baby up. / (Họ đã giữ im lặng để không đánh thức em bé dậy. )

b. Khi mục đích hành động hướng tới đối tượng khác 

S + V + in order + for O + (not) + to + V ….

Ví dụ:

  • Father turns off the light in order for his daughter to sleep well. / (Người bố tắt đèn để con gái của ông ngủ ngon.)
  • Teacher taught the lesson carefully in order for the students not to make mistakes. / (Giáo viên đã giảng bài rất cẩn thận để học sinh không mắc lỗi sai.)

3. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc In order to và So as to

  • Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc In order toSo as to để nối hai câu cùng chủ ngữ. 

Ví dụ: He ran quickly to the station. He caught the last train. 

=> He ran quickly to the station in order to catch the last train. / (Anh ấy đã chạy nhanh để bắt kịp chuyến tàu cuối cùng.)

  • Khi nối hai câu đồng chủ ngữ, nếu câu thứ hai có chứa want, like, hope, bạn nhớ loại bỏ chúng nhé.

Ví dụ: Daisy stays at home. She wants to protect herself from the Coronavirus. 

=> Daisy stays at home to protect herself from the  Coronavirus. / (Daisy ở nhà để bảo vệ bản thân trước virus Corona.)

4. Một số cấu trúc tương đương với In order to và So as to

Ngoài hai cấu trúc trên, còn có những cấu trúc dưới đây để diễn tả mục đích của hành động: 

a. Cấu trúc to V 

Đây là cấu trúc đơn giản và ngắn gọn nhất để thay thế cho In order to So as to. Tuy nhiên, cấu trúc này không được sử dụng ở thể phủ định (không có not trong câu) bạn nhé!

 S + V + to V

Ví dụ:

She boils the water to make some tea. / (Cô ấy đun nước sôi để pha một chút trà.)

b. Cấu trúc So that/ In order that

Với cấu trúc So that/ In order that, ta có thể nối 2 câu cùng hoặc khác chủ ngữ. Người ta cũng thường kết hợp với động từ khuyết thiếu (can, could, will, would)  ở vế sau của câu. 

S + V + so that/in order that + S + will/would/can/could + (not) + V

Ví dụ: 

  • I finish my work early so that I can have time for my family. / ( Tôi hoàn thành công việc xong sớm để có thể dành thời gian cho gia đình.)
  • Her parents worked hard in order that she could have a wealthy life. / (Cha mẹ cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ để cho cô ấy có cuộc sống khá giả.)

Lưu ý: Trong câu ở thể phủ định, ta có thể sử dụng những cách viết tắt dưới đây

won’t = will not

wouldn’t = would not

can’t = can not

couldn’t = could not

Ví dụ: She highlighted the important information in order that we won’t forget them. / (Cô ấy đánh dấu những thông tin quan trọng để chúng tôi không quên chúng.)

Trên đây là những kiến thức về cấu trúc In order toSo as to mình đã thu thập và tổng hợp được. Bạn hãy áp dụng linh hoạt những cấu trúc này trong việc sử dụng tiếng Anh của mình nhé. https://truyencotich.net/chúc bạn học tốt và thành công!

Chia sẻ Truyện này