Tổng hợp Tính từ mô tả tính cách trong Speaking Part 1

75339533_1481203215368872_918637695809355776_o.jpg

Sẵn sàng du học – Đối với IELTS Speaking Part 1, chắc chắn các bạn sẽ gặp những câu hỏi, đề tài phải cần sử dụng đến tính từ miêu tả tính cách, vậy nên hôm nay TCT đã tổng hợp cho các bạn các Adjective miêu tả tính cách rất hữu ích!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top