Tổng hợp Tính từ mô tả tính cách trong Speaking Part 1

Sẵn sàng du học – Đối với IELTS Speaking Part 1, chắc chắn các bạn sẽ gặp những câu hỏi, đề tài phải cần sử dụng đến tính từ miêu tả tính cách, vậy nên hôm nay TCT đã tổng hợp cho các bạn các Adjective miêu tả tính cách rất hữu ích!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này