Truyện song ngữ: Con cáo và con quạ

A FOX AND A CROW

Once a fox was very hungry and roaming around in search of food. Luckily, it saw a crow on a tree with a morsel in its beak. The fox wanted that bit of food very badly. 

So, it flattered the crow about its beauty and its lovely voice. The foolish crow believed what the fox said and started singing. The bit of food that it held in its beak fell to the ground and the fox ate it up.

The fox laughed and said, “I may have praised your voice, but I said nothing about your brain.”


Con cáo và con quạ

Một ngày nọ, trong một khu rừng già có một con cáo đói khát lang thang tìm kiếm thức ăn. May thay nó bắt gặp một con quạ đang ngậm một mẩu thức ăn trong chiếc mỏ của nó. Con cáo rất muốn có được mẩu thức ăn đó nên nó bắt đầu tâng bốc con quạ về vẻ đẹp và tiếng hót trong trẻo của nó.

Con quạ ngu ngốc kia lại tin vào những gì con cáo nói và bắt đầu ca hát. Thế là mẩu thức ăn nó ngậm trong mỏ bị rơi ra và rớt xuống đất. Con cáo ngấu nghiến nó một cách ngon lành.

Con cáo cười sặc sụa và nói: “Có lẽ tao đã tán dương tiếng hót của mày, nhưng tao đã không thể bình luận gì về bộ não của mày.”

Chia sẻ Truyện này