Truyện song ngữ: Con chuột và con chồn

The mouse and the weasel

A little hungry Mouse found his way one day into a basket of corn. He had to squeeze himself a good deal to get through the narrow opening between the strips of the basket.

But the corn was tempting and the Mouse was determined to get in. When at last he had succeeded, he gorged himself to bursting. Indeed he he became about three times as big around the middle as he was when he went in.

At last he felt satisfied and dragged himself to the opening to get out again. But the best he could do was to get his head out. So there he sat groaning and moaning, both from the discomfort inside him and his anxiety to escape from the basket.

Just then a Weasel came by. He understood the situation quickly.

“My friend,” he said, “I know what you’ve been doing. You’ve been stuffing. That’s what you get. You will have to stay there till you feel just like you did when you went in. Good night, and good enough for you.”

And that was all the sympathy the poor Mouse got.

Greediness leads to misfortune.


Con chuột và con chồn

Vào một ngày nọ , một con chuột nhỏ đang đói bụng tìm đường đến rổ bắp. Chú ta cần thu hẹp mình thật nhỏ nhất để vượt qua khe hẹp của giỏ.

Trước sự cám dỗ hấp dẫn của bắp, chuột ta quyết vào bên trong cho bằng được. Cuối cùng anh ta thành công và đã ngốn rất nhiều ngô vào bụng . Kết quả là anh ta phình to gấp 3 lần so với trước khi chui vào.

Cuối cùng anh ta cảm thấy thoả mãn với bữa ăn nhưng điều trở ngại là nhích thân mình ra bên ngoài . Cố gắng hết sức anh ta mới chỉ đưa được cái đầu ra bên ngoài. Vì thế anh ta rên rỉ và thấy khó chịu trong nỗi lo về việc thoát cái giỏ này .

Và chỉ sau giây lát, chú chồn bước tới. Chồn ta ngay lập tức hiểu sự tình.

Chú chồn nói: “Này anh bạn. Tôi biết tình cảnh của anh bạn. Bạn đã quá tham lam. Đây là kết quả. Bạn sẽ ở đây cho đến khi bạn suy nghĩ ra những điều bạn đã làm trước đó. Chúc ngủ ngon và đây là bài học đáng quý cho bạn đấy”

Đó cũng là tất cả sự an ủi của chồn dành cho chú chuột

Không biết điểm dừng sẽ dẫn đến điều tồi tệ.


Các từ khóa được sử dụng trong bài:

(to) find one’s way into somewhere
tìm đường để vào bên trong nơi nào đó

(to) get through to someone/something
liên lạc với ai đấy, đi xuyên qua cái gì đấy

(to) feel satisfied
cảm thấy thoả mãn

Chia sẻ Truyện này