Truyện song ngữ: Cáo và sư tử

The fox and the lion

WHEN first the fox saw the lion he was terribly frightened, and ran away and hid himself in the wood.

Next time however he came near the King of Beasts he stopped at a safe distance and watched him pass by.

The third time they came near one another the Fox went straight up to the Lion and passed the time of day with him, asking him how his family were, and when he should have the pleasure of seeing him again; then turning his tail, he parted from the Lion without much ceremony.

“FAMILIARITY BREEDS CONTEMPT.”


Cáo và sư tử

Lần đầu tiên khi trông thấy Sư tử, Cáo đã vô cùng hoảng sợ, bỏ chạy và trốn vào trong cây gỗ.

Nhưng lần gặp tiếp theo Cáo đã tiến tới gần tiếp cận chúa tể muôn loài, dừng lại ở một khoảng cách an toàn và nhìn Sư tử đi qua.

Đến lần chạm mặt thứ ba, chúng đã đến gần nhau hơn, Cáo đi thẳng đến chỗ Sử Tử và dành cả ngày để nói chuyện, hỏi Sư Tử: “gia đình anh thế nào rồi”, và nói: “lần sau anh nên vui vẻ khi nhìn thấy tôi nhé”; sau đó Cáo xoay đuôi của mình, chào tạm biệt Sư Tử mà không dùng nhiều lễ nghi.

Một khi đã quen thuộc thì sự kính cẩn cũng không còn nữa

Chia sẻ Truyện này