Truyện song ngữ: Con sói đội lốt cừu

The Wolf in Sheep’s Clothing

A WOLF found great difficulty in getting at the sheep owing to the vigilance of the shepherd and his dogs.

But one day it found the skin of a sheep that had been flayed and thrown aside, so it put it on over its own pelt and strolled down among the sheep.

The Lamb that belonged to the sheep, whose skin the Wolf was wearing, began to follow the Wolf in the Sheep’s clothing; so, leading the Lamb a little apart, he soon made a meal off her, and for some time he succeeded in deceiving the sheep, and enjoying hearty meals.

Appearances are deceptive


Con sói đội lốt cừu

Ngày nọ, Chó Sói cảm thấy khó khăn trong việc bắt một con cừu vì sự cảnh giác của người mục đồng và con chó của ông ta.

Nhưng một ngày kia, nó tìm thấy tấm da của một con cừu đã được lột và ném sang một bên, vì vậy nó phủ tấm da đó lên mình và đi dọc các con cừu.

Có một chú cừu non đi theo con sói đội lốt cừu; như vậy Con sói dẫn con cừu non đi theo một đoạn và ăn thịt nó, và một thời gian dài con sói đã lừa rất nhiều cừu con để thưởng thức những bữa ăn thịnh soạn.

Xanh vỏ đỏ lòng

Chia sẻ Truyện này