Truyện Tiếng Anh: Bài học về cách chấp nhận

Roles, and how we play them

Whenever I’m disappointed with my spot in life, I stop and think about Little Jamie Scott. Jamie was trying out for a part in the school play. His Mother told me that he’d set his heart on being in it, though she feared he would not be chosen.

On the day the parts were awarded I went with her to collect him after school. Jamie rushed up to her, eyes shining with pride and excitement, ‘Guess what, Mom’, he shouted and then said those words that will remain a lesson to me….. ‘ I’ve been chosen to clap and cheer.

Bài dịch

Bài học về cách chấp nhận

Mỗi lần gặp thất bại trong cuộc sống, tôi lại nghĩ ngay đến câu chuyện của cậu bé Jamie Scott. Ngày đó, Jamie đang thử diễn một vai trong vở kịch của trường. Mẹ cậu bé nói với tôi rằng em đã đặt hết tâm huyết vào vai diễn thử này, mặc dầu trong thâm tâm bà lo sợ con trai mình sẽ không được chọn.

Đến ngày nhà trường quyết định chọn vai diễn, tôi theo bà đến trường để đón Jamie sau giờ tan học. Vừa nhìn thấy mẹ, Jamie chạy vội ngay đến, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn hãnh diện và thích thú: “Mẹ ơi, mẹ đoán thử xem nào?”, cậu bé la toáng lên rồi nói luôn câu trả lời mà sau này trở thành bài học cho tôi: “Con được cô chọn là người vỗ tay và cỗ vũ, mẹ ạ!

Chia sẻ Truyện này