Vui Học Tiếng Anh

Cấu trúc In order to và So as to

Cấu trúc In order to và So as to

In order to và So as to là những mệnh đề chỉ mục đích khá thường gặp trong tiếng Anh. Bạn đã biết cách dùng hai cấu trúc này …

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3

Đã bao giờ bạn muốn thay đổi quá khứ của mình chưa? “Nếu ngày ấy mình chăm chỉ hơn, thì bây giờ đã khác rồi”- Bạn …

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2

Nếu bây giờ bạn trúng giải đặc biệt của Vietlott, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ dùng khoản tiền ấy đi gửi ngân hàng, hay làm …

Cấu trúc bài thi PTE Academic

Cấu trúc bài thi PTE Academic

TCT – PTE (Pearson Test of English) là chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, được công nhận trên toàn cầu cho các mục đích: du học, …