20 giới từ band 7.0+ dành cho IELTS Writing

Sẵn sàng du học – Làm sao để bài writing của bạn có vẻ “professional” hơn nhỉ? Thử dùng ngay những giới từ này thử xem nhé.

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này