Cấu trúc hữu ích cho IELTS Speaking (Part 1)

Sẵn sàng du học – Đơn giản mà ăn điểm cao nhé các bạn, tủ ngay để lúc vào phòng thi không phải tốn nhiều thời gian ngập ngừng suy nghĩ nào.

Cá Domino (TCT) – Theo joloenglish

Chia sẻ Truyện này