96 tính từ giúp bạn tránh dùng từ “Very” (Phần 2)

Sẵn sàng du học – Thay vì sử dụng mãi từ “very” quen thuộc, giờ đã có những tính từ thay thế hay hơn nhiều rồi. Cùng lưu lại và học nhé các bạn!

Xem Phần 1 tại đây!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top