Phân biệt 31 từ Anh – Mỹ dễ gây lẫn lộn

Sẵn sàng du học – Trong tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ có khá nhiều điểm khác nhau, đặc biệt là từ vựng. Cùng khám phá 31 cặp từ vựng sau nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này