Gợi ý trả lời IELTS Speaking Part 1 – Topic: Punctuality

Sẵn sàng du học – Trong bài viết lần này TCT sẽ cung cấp cho các bạn thêm một bài chữa Speaking Part 1 liên quan đến chủ đề Being On Time (Đúng giờ) nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này