Gợi ý trả lời IELTS Speaking Part 1 – Topic: Punctuality

83478732_1554851821337344_6619224547998564352_o.png

Sẵn sàng du học – Trong bài viết lần này TCT sẽ cung cấp cho các bạn thêm một bài chữa Speaking Part 1 liên quan đến chủ đề Being On Time (Đúng giờ) nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top