Tổng hợp collocations hay theo chủ đề “Jobs”

Sẵn sàng du học – Khi đã nằm lòng các collocations này, việc triển khai ý của các bạn cũng sẽ thuận tiện hơn và gây ấn tượng tốt cho examiner đấy!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này